All Collections
Nederlands
Algemeen
Werkt LinkPizza op mobiel?
Werkt LinkPizza op mobiel?

linkpizza, mobiel

Mandy Schaaf avatar
Written by Mandy Schaaf
Updated over a week ago

Ja! LinkPizza werkt op elk apparaat dat JavaScript gebruikt, dus ook op alle moderne telefoons, tablets en browsers. Apps kunnen ook met LinkPizza werken wanneer onze redirect wordt gebruikt.

Did this answer your question?