All Collections
Nederlands
Installatie
Hoe check ik of ik LinkPizza correct heb geïnstalleerd?
Hoe check ik of ik LinkPizza correct heb geïnstalleerd?

correct geïnstalleerd installeren

Mandy Schaaf avatar
Written by Mandy Schaaf
Updated over a week ago
  1. Als je met je rechtermuis op een uitgaande link klikt, dan zou je pzz.to/___ moeten zien in plaats van de originele URL

  2. Copy & Paste de link naar een andere tab. Dan zie je pzz.to voor de link staan

  3. Check je Last Clicks report

Als dit niet werkt, check dan of de code goed op je website is geplaatst door de source code van je pagina te bekijken en te zoeken naar "pzz".

Did this answer your question?