All Collections
Nederlands
Adverteerders
Heeft LinkPizza effect op mijn SEO?
Heeft LinkPizza effect op mijn SEO?

adverteerder, SEO

Mandy Schaaf avatar
Written by Mandy Schaaf
Updated over a week ago

Nee, omdat bezoekers nog steeds naar dezelfde website gaan als wanneer ze op de originele URL zouden klikken. Publishers kunnen ervoor kiezen om een "No Follow" tag aan hun link toe te voegen.

Did this answer your question?