All Collections
Nederlands
Installatie
Statistieken van een los artikel doormeten zonder gebruik van de LinkPizza plug-in.
Statistieken van een los artikel doormeten zonder gebruik van de LinkPizza plug-in.

Gebruik van de JavaScript code voor publishers

Klaas Joosten avatar
Written by Klaas Joosten
Updated over a week ago

Door het koppelen van uw website met de plug-in of het JavaScript van LinkPizza kunnen statistieken eenvoudig worden gemeten en gebruikt voor de Mediakit. Het is echter ook mogelijk de JavaScript code binnen een los artikel te gebruiken. Hierdoor worden alleen statistieken over betreffende pagina gemeten en blijven de rest van uw pagina's en bijbehorende statistieken ongemeten. Dit werkt als volgt.

Deze losse code dient binnen de tekst van een pagina of artikel geplaatst te worden om de statistieken door LinkPizza te laten meten. De code is geschreven in HTML en zal ook zo binnen het artikel of de webpagina geplakt moeten worden. Dit werkt als volgt:

In de uiteindelijke weergave van het artikel of de webpagina zal het stukje code niet worden weergegeven. Ook in visuele-mode is de code hierom niet zichtbaar. Zie: 

Wanneer de code op bovenstaande manier wordt gebruikt zal LinkPizza slechts statistieken ophalen over de betreffende pagina en het betreffende artikel. De rest van uw website blijft ongemeten. 

Did this answer your question?