Wat is Trust Flow?

trust flow, seo

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

Trust flow is een ranking signaal dat wordt berekend door Majestic, een van de grote SEO tracking spelers. Er wordt met name gekeken naar de kwaliteit van de inkomende en uitgaande links.
Majestic zelf omschrijft het als volgt:

"A score based on quality, on a scale between 0-100. Majestic collated many trusted seed sites based on a manual review of the web. This process forms the foundation of Majestic Trust Flow. Sites closely linked to a trusted seed site can see higher scores, whereas sites that may have some questionable links would see a much lower score."
โ€‹
Nog niet helemaal duidelijk? in de video wordt het verder toegelicht.

Did this answer your question?