All Collections
Nederlands
Privacy
Hoe lang bewaart LinkPizza mijn gegevens
Hoe lang bewaart LinkPizza mijn gegevens

gegevens bewaring

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

LinkPizza bewaart gegevens van haar ingeschreven gebruikers tot zij zich uitschrijven uit ons systeem.

Did this answer your question?