All Collections
Nederlands
SEO
Heeft LinkPizza effect op mijn SEO?
Heeft LinkPizza effect op mijn SEO?

Search engine optimisation, SEO, No-follow, no follow

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

LinkPizza heeft meerdere beschermlagen ingebouwd om geen negatief effect op jouw websites SEO te hebben.

Hieronder valt bijvoorbeeld het disallowen van ons tracking script om zo te vermijden dat Google pzz.to links indexeert, in plaats van de natuurlijke links op jouw website. Daarnaast wordt er automatisch een no-follow header en een 302 redirect toegevoegd aan links die door LinkPizza zijn omgezet in een commerciële links. Zo biedt je altijd "verse" links.

Did this answer your question?