All Collections
Nederlands
Installatie
Waar zet ik de javascript in mijn code?
Waar zet ik de javascript in mijn code?

javascript

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

Plaats het script aan het einde van je code, vlak voor </body>.

Did this answer your question?