Skip to main content
All CollectionsNederlandsInstallatie
Waar zet ik de javascript in mijn code?
Waar zet ik de javascript in mijn code?

javascript

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

Plaats het script aan het einde van je code, vlak voor </body>.

Did this answer your question?