Skip to main content
All CollectionsNederlandsInstallatie
Kan ik LinkPizza installeren op Blogger of Blogspot?
Kan ik LinkPizza installeren op Blogger of Blogspot?

Blogger installatie, blogspot

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

Jazeker! Je vind dit onder Layout settings > Add a Gadget > HTML/Javascript, hier kan je dan de code uit onze JavaScript pagina plaatsen. Klik op Save en je bent klaar.

Did this answer your question?