All Collections
Nederlands
Installatie
Kan ik LinkPizza installeren op WordPress.com?
Kan ik LinkPizza installeren op WordPress.com?

Installatie wordPress, wordPress

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

WordPress.com staat blogs (met uitzondering van business accounts) niet toe om code te plaatsen. Hierdoor is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van LinkPizza. Wij raden aan om indien u gebruik wilt maken van LinkPizza uw blog om te zetten naar een zelf gehoste WordPress.org installatie. Dit kunt u ondermeer aanschaffen bij TransIP.

Did this answer your question?