Skip to main content
All CollectionsNederlandsBetaling
Wanneer word ik uitbetaald?
Wanneer word ik uitbetaald?

uitbetaling, betaling, betaald

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

In LinkPizza kan je voor twee verschillende onderdelen worden uitbetaald, namelijk content samenwerking en affiliate.

Bij content samenwerkingen betaalt LinkPizza onder de volgende voorwaarden uit:

  • Jouw betaalgegevens moeten correct en volledig zijn ingevuld

  • De samenwerking moet volledig afgerond zijn: de previews en finals zijn goedgekeurd én de statistieken zijn ingediend

  • De adverteerder moet het bedrag hebben betaald. Nadat de preview is goedgekeurd ontvangt de klant een factuur die zij binnen 14 (of in sommige gevallen 30) dagen moet voldoen.

  • Bij een Europees rekeningnummer betalen wij uit vanaf €25. Bij een niet-Europees rekeningnummer betalen wij uit vanaf €500.

Bij affiliate betaalt LinkPizza onder de volgende voorwaarden uit:

  • Jouw betaalgegevens moeten correct en volledig zijn ingevuld

  • De affiliate netwerken moeten het bedrag hebben uitbetaald. De uitbetaling van leads duurt gemiddeld 4 tot 6 weken na goedkeuring van een lead, maar kan uitlopen afhankelijk van de lead.

  • Bij een Europees rekeningnummer betalen wij uit vanaf €25. Bij een niet-Europees rekeningnummer betalen wij uit vanaf €500.

Eenmaal per maand wordt, indien aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, de betaalbare balans uitbetaald. Dit gebeurt aan het begin van de maand. Je ontvangt bij uitbetaling van ons een self billing factuur voor je eigen administratie.

Did this answer your question?