All Collections
Nederlands
Betaling
Wat is de uitbetalingsdrempel?
Wat is de uitbetalingsdrempel?

uitbetaling, betaling, drempel

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

De drempel voor uitbetaling is €25 aan door het netwerk goedgekeurde leads voor betalingen binnen Europa. Voor betalingen buiten Europa wordt een drempel van €500 aangehouden.

Did this answer your question?