Skip to main content
All CollectionsNederlandsSEO
Waarom staan er geblokkeerde bronnen in mijn Search Console?
Waarom staan er geblokkeerde bronnen in mijn Search Console?

Search Console, geblokkeerde bronnen

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

Gebruikers van Google Search Console kunnen misschien een waarschuwing krijgen over ’’Geblokkeerde bronnen’’ in hun account. Dit bericht zal wellicht aangeven dat Google de pagina niet goed kan indexeren. Deze berichten zijn geen reden tot paniek en kunnen genegeerd worden. In de meeste gevallen zijn de ’’Geblokkeerde bronnen’’ scripts of tracking programmas die niet door google ge-indexed hoeven worden. Een die vaker voor zal komen is pzz.events, dit wordt door LinkPizza gebruikt om statistieken van de website bij te houden. Er is geen reden voor Google om dit script te indexeren ( anders kan het zelfs de statistieken beinvloeden ) en het is daarom geblokkeerd. Dit heeft geen effect op indexatie. De berichten vanuit Google zijn alleen ter attentie.

Did this answer your question?