All Collections
Nederlands
Installatie
Wat betekent [WordPress Plugin] Could not connect to "sso.linkpizza.com" en Failed to connect to "api.pzz.io"?
Wat betekent [WordPress Plugin] Could not connect to "sso.linkpizza.com" en Failed to connect to "api.pzz.io"?

WordPress Plugin, uitzonderingen, could not connect

Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

In het geval dat de foutmelding "Could not connect to sso.linkpizza.com" of "Failed to connect to api.pzz.io" word weergegeven bij het laden van berichten of de plugin settings pagina, komt dit door een geblokkeerde verbinding vanuit je hosting partij.

In dit geval raden wij je aan contact op te nemen met je hosting partij en hen te vragen om verbindingen naar "api.pzz.io" en "sso.linkpizza.com" toe te staan. Dit is namelijk nodig om je gegevens met LinkPizza te verbinden en de plugin te activeren.

Helaas kunnen wij geen hulp bieden bij het contacteren van je hosting partij.

Did this answer your question?