Voorwaarden voor het plaatsen van links zijn als volgt:

  • Maximaal 1 link per zin
  • Maximaal 2 links toegevoegd per paragraaf 
  • Maximaal 3 links per artikel
  • In zinnen waar al een link staat zal geen extra link toegevoegd worden
  • Alle links worden alleen geplaatst binnen paragrafen (<p>) binnen een <article> tag, dit houd in dat links alleen binnen je content geplaatst zullen worden
  • Links worden niet toegevoegd op: Plaatjes, bold, italic, en ander HTML tags zoals H1 en H2
  • elementen op je pagina kunnen uitgesloten worden, middels <div class="pzz-smartword-off"> Hier staat je content </div>
Did this answer your question?