All Collections
Nederlands
SmartWords
Wat zijn de plaatsingsvoorwaarden SmartWords?
Wat zijn de plaatsingsvoorwaarden SmartWords?
SmartWords, links, voorwaarden
Arjan Pronk avatar
Written by Arjan Pronk
Updated over a week ago

Voorwaarden voor het plaatsen van links zijn als volgt:

  • Maximaal 1 link per zin

  • Maximaal 2 links toegevoegd per paragraaf 

  • Maximaal 3 links per artikel

  • In zinnen waar al een link staat zal geen extra link toegevoegd worden

  • Alle links worden alleen geplaatst binnen paragrafen (<p>) binnen een <article> tag, dit houd in dat links alleen binnen je content geplaatst zullen worden

  • Links worden niet toegevoegd op: Plaatjes, bold, italic, en ander HTML tags zoals H1 en H2

  • elementen op je pagina kunnen uitgesloten worden, middels <div class="pzz-smartword-off"> Hier staat je content </div>

Did this answer your question?