All Collections
Nederlands
Adverteerders
Checkt LinkPizza op fake volgers?
Checkt LinkPizza op fake volgers?

LinkPizza checkt op verschillende manieren of influencers betrouwbaar zijn.

Sharon Jonker avatar
Written by Sharon Jonker
Updated over a week ago

Wij keuren handmatig iedere influencer die zich bij ons aanmeldt op basis van onze kwaliteitsvoorwaarden. Hierbij letten we ook op welk type volger iemand heeft, welke interactie er is en of de verhoudingen realistisch zijn.

Influencers die zich bij ons aanmelden moeten hun kanalen koppelen, waardoor we inzicht hebben in de statistieken. Ook zien we de resultaten per opdracht, dit geeft een goed beeld van "boefjes" en partijen die fake volgers hebben gekocht. Ten slotte moeten influencers bij het pitchen op een campagne opgeven welk bereik zij denken te behalen per opdracht.

Did this answer your question?