Skip to main content
All CollectionsNederlandsInfluencers & publishers
Wat is de kleineondernemingsregeling (KOR)?
Wat is de kleineondernemingsregeling (KOR)?

Je kunt in je account-instellingen aangeven of je gebruikt wilt maken van de kleineondernemingsregeling (KOR).

Sharon Jonker avatar
Written by Sharon Jonker
Updated over a week ago

Vanaf 1 januari 2020 is de KOR voor ondernemers gewijzigd. Bij een omzet van minder dan €20.000 per jaar kunnen kleine ondernemers die gevestigd zijn in Nederland kiezen voor een vrijstelling voor omzetbelasting (btw). Bekijk voor meer informatie over de kleineondernemingsregeling de website van de Belastingsdienst.

Maak jij gebruik van deze regeling? Geef dit aan in je account-instellingen door 'Kleineondernemersregeling' aan te vinken onder je betalingsgegevens. Hiermee wordt er geen btw gerekend op uitbetalingsfacturen.

Let op: indien je de btw weer wenst te activeren, dan kun je in je account de instelling deactiveren. Je bent als creator zelf verantwoordelijk voor de juiste (de)activatie van deze instelling. Achteraf kunnen er geen uitbetalingsfacturen worden gewijzigd/herzien.

Did this answer your question?