All Collections
Nederlands
Influencers & publishers
Heb ik als influencer een bedrijf nodig om geld te kunnen verdienen?
Heb ik als influencer een bedrijf nodig om geld te kunnen verdienen?

Lees meer over of je een KVK-registratie of btw-nummer nodig hebt om samenwerkingen aan te gaan via LinkPizza.

Shannon ten Hagen avatar
Written by Shannon ten Hagen
Updated over a week ago

Nederland

In 2023 is het belastingvrije inkomen in Nederland vastgesteld op €8.520,- per jaar. Op het moment dat je niet meer dan dat bedrag per jaar verdient, hoef je daar geen loon- en inkomstenbelasting over te betalen. Je hebt in dat geval dus ook niet altijd een KVK- en/of btw-nummer nodig. Wij adviseren om je hier goed in te verdiepen voordat je aan de slag gaat door de websites van de Belastingdienst en de KVK te raadplegen.

België

Voor influencers gevestigd in België geldt dat je btw-plichtig bent als je 'geregeld' op zelfstandige basis promotionele dienstprestaties verricht. ‘Geregeld’ betekent dat het niet éénmalig is, maar dat je bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks berichten van promotionele aard post waarvoor je vergoed wordt. Je moet je dan in principe ook registreren als btw-plichtige.

Voordat je als Belgische influencer aan de slag gaat raden wij aan om de website van de Federale Overheidsdienst Financiën te raadplegen. Voor specifieke regelgeving voor influencers kan je hier meer lezen.

Wanneer je geen KVK- of btw-nummer hebt, kun je in je account aangeven dat je als particulier uitbetaald wilt worden. Wij zetten dan geen btw op de self billing factuur die je van ons ontvangt bij uitbetaling.

Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het juist instellen van je betaalgegevens.

Did this answer your question?