All Collections
Nederlands
Adverteerders
Wat heb ik nodig om met LinkPizza samen te werken?
Wat heb ik nodig om met LinkPizza samen te werken?

eisen van adverteerders

Shannon ten Hagen avatar
Written by Shannon ten Hagen
Updated over a week ago

Om met LinkPizza te kunnen werken, moet u een partnerprogramma hebben bij een van onze ondersteunde netwerken, of uw eigen partnerprogramma uitvoeren.

U kunt met LinkPizza werken zonder dat u verbonden bent met een aangesloten netwerk. Dit betekent echter dat u alleen een vaste vergoeding kunt bieden voor uw merkinhoud.

Did this answer your question?