Wat is een CPM campagne?

Lees hier wat een CPM samenwerking inhoudt en hoe het werkt.

Shannon ten Hagen avatar
Written by Shannon ten Hagen
Updated over a week ago

Wanneer je een samenwerking aangaat met een merk zijn er verschillende typen van vergoedingen mogelijk, namelijk: barter, bedrag, bedrag + barter en CPM. Omdat CPM een nieuwe manier van vergoeden is leggen wij graag uit wat dit is en hoe dit werkt.

Wat is CPM?

CPM staat voor Cost Per Mille, oftewel kosten per 1.000 views. Adverteren op basis van CPM, is het stellen van een doel (views) en het budget (€) per 1.000 views.

Met CPM-gebaseerde samenwerkingen definieer jij je doel en gewenste vergoeding vóór aanvang van de samenwerking. Na 28 dagen lever je je statistieken op en ontvang je je vergoeding op basis van de behaalde resultaten. Bij het volledig bereiken van je doel, ontvang je de volledige afgesproken betaling. Zit je net onder dit doel? Dan wordt het behaalde percentage uitbetaald. Zijn er bijvoorbeeld 10.000 views afgesproken en zijn er maar 8.000 views behaald? Dan ontvang je 80% van het afgesproken bedrag. Deze methode staat bekend als Cost per Mille (CPM), ofwel een prijsafspraak op basis van 1.000 views.

Hoe werkt het?

  1. Pitchen: wanneer je je aanmeldt voor een CPM-campagne, neem je in je pitch vier punten mee: je bod, het aantal te behalen views, de opleveringen en natuurlijk je motivatie.

  2. Prijsonderhandeling: onderhandel met de adverteerder over de definitieve vergoeding en aantal views.

  3. Previews: dien de previews in ter beoordeling.

  4. Finals: na goedkeuring van de previews plaats je de content en lever je de finals in. Zodra de eerste content is geplaatst gaan de 28 dagen in.

  5. Statistieken: dien je statistieken binnen 28 dagen in. Dit mag eerder, zeker als je al je het afgesproken aantal views hebt behaald.

  6. Betaling: zodra de statistieken zijn ingediend, wordt je vergoeding berekend aan de hand van het behaalde aantal views en de afgesproken CPM. Na afloop van de samenwerking krijg je uitbetaald aan de hand van de behaalde resultaten.

Let op: scoort je content minder dan verwacht? Dan heb je altijd de optie om met extra content alsnog de volledige deal binnen te halen.


​Stel een ambitieuzer doel vast en daag jezelf uit om dit te behalen, zodat je meer kunt verdienen. CPM is een gangbare en effectieve vorm van vergoeding, waardoor merken hun marketingbudget optimaal kunnen inzetten en jij hiervan profiteert.

Did this answer your question?