Een adverteerder kan een campagne opstarten zonder enige instapkosten. Bij een samenwerking via LinkPizza brengt LinkPizza 20% van de fixed fee in rekening.  Dit houdt het volgende in: Je hebt een budget van €100,- voor een samenwerking. De publisher ontvangt €80,- en LinkPizza €20,-.
Bij een barterdeal brengt LinkPizza 30% in rekening over de waarde van het aangeboden product of de dienst.
Op de samenwerkingspagina zie je altijd beide bedragen staan: het bedrag dat de adverteerder betaalt en het bedrag dat de Publisher ontvangt. 

Did this answer your question?